שאלות ותשובות

האם אני חייב ברישיון?

משדרים – כל גוף המפעיל תחנת שידור לשידורי רדיו ו/או טלויזיה חייב ברישיון לשימוש בביצועים מוקלטים ו/או מצולמים של מוסיקה ישראלית בשידוריו. החובה נובעת מחוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984. כל המשדר ללא רישיון עובר על החוק.

משמיעי מוסיקה בעסקים, במקומות פומביים, ברשת האינטרנט וברשתות הסלולר – על פי חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984, כל השמעה או הצגה של ביצוע המוגן על פי החוק, מחייבת תשלום "תמלוג ראוי". בלשון אחרת אתה רשאי להשתמש, אבל אתה חייב בתשלום ומי שמשתמש ללא תשלום – עובר על החוק! את התשלום גובה ארגון התמלוגים היציג, שהוא גוף שהוקם על ידי אשכולות ועילם בשיתוף מלא, והוא הממלא אחר דרישת החוק כי התמלוגים בגין השמעה או הצגה של ביצוע מוגן, ישולמו אך ורק לידי ארגון התמלוגים היציג.

איזה רישיון מתאים לי?

שידור – אם אתה גוף המחזיק תחנת שידור המשדרת בתוך תחומי מדינת ישראל או מתוך תחום מדינת ישראל אל מחוצה לה, בין אם מדובר בשידורי רדיו או טלוויזיה, ואתה משתמש בשידוריך בביצועים שהוקלטו בישראל (בעיקר מדובר במוסיקה ישראלית), אתה חייב ברישיון לשידור.

הרישיון שינתן, כולל שידורים ללא כל הגבלה לתקופה מוגדרת של הרפרטואר של עילם המוגן על פי החוק וזאת – בתמורה הכספית עליה יסוכם במשא ומתן בין הצדדים.

השמעה או הצגה של ביצוע – אם אתה משמיע מוסיקת רקע, מוסיקה במרכזיית הטלפון, מוסיקה לריקודים וכדומה באמצעות תקליטורים, מחשב, רדיו, טלוויזיה, כאשר ההשמעה או ההצגה נעשית בבתי עסק או במקומות ציבוריים ומדובר בביצועים מוסיקאליים המוגנים על פי חוק זכויות המבצעים, אתה חייב בתשלום על פי החוק. אם אתה משתמש בביצועים מוגנים באינטרנט ( מוסיקה וחומרים אודיו- וויזואליים) וכן בשירות הניתן ע"י חברות הסלולר, השימוש מחייב תשלום תמלוג ראוי. יש להתקשר עם משרדי הארגון היציג (03-6959355 ) ולבקש את עו"ד רויטל עמיר, המטפלת מטעם הארגון היציג בהסדרת התשלום ובחתימה על הסכם מתאים לפי מחירון הארגון היציג.

הרשיון שינתן, מכסה השמעה או הצגה של הרפרטואר של עילם ושל אשכולות באופן חופשי למשך תקופת זמן מוגדרת, תמורת תשלום בגין אותה תקופה ( בד"כ נהוג להסכים על בסיס שנתי) שישולם לידי ארגון התמלוגים היציג של אשכולות – עילם.

כיצד אני יודע האם המוסיקה שאני משמיע מחייבת אותי בתשלום?

כעיקרון, כל מוסיקה שהוקלטה בתחומי מדינת ישראל מחייבת את המשתמש בה בתשלום תמלוגים למבצעיה. אמנם קשה לדעת לגבי כל קטע וקטע האם הוקלט בישראל, אך ככלל, הרוב המוחלט של השירים המושרים בעברית הוקלטו בישראל ועל כן, אם אתה משמיע מוסיקה ישראלית, מן הסתם, אתה משתמש בביצועים של מבצעים ישראליים ואתה חייב בתשלום.

יש לי רישיון של אקו"ם ושל הפדרציה לתקליטים, אם אני חייב לשלם גם לעילם?

אין לערב בין הזכויות! אקו"ם והפדרציה לתקליטים גובות תשלום מהמשתמשים בגין השימוש בזכויות היוצרים של המחברים שיצרו את החומר. לעומת זאת, עילם גובה תשלום עבור השימוש בזכויות המבצעים שביצעו את החומר. אי לכך, התשלום אותו חייב המשתמש לשלם לעילם אינו קשור כלל בחובתך לשלם תמלוגים לבעלי זכויות היוצרים (אקו"ם ,הפדרציה לתקליטים, הפי"ל ותל"י).

כיצד נקבע הסכום שעלי לשלם?

גופי השידור השונים מקיימים משא ומתן ישיר עם עילם, כאשר התשלום בו הם מחוייבים נקבע על פי גודלם והיקף השימוש שהם עושים בביצועים המוגנים. באופן דומה נקבע גובה התשלום אל מול אתרי אינטרנט (פורטאלים וכיו"ב) וחברות הטלפון הסלולרי.

עסקים המשמיעים מוסיקה בתחומם, משלמים על פי מחירון מפורט הלוקח בחשבון את שטח העסק, את מספר הסניפים, את רמת השימוש במוסיקה הישראלית בתחומי העסק ואת מידת המרכזיות והחשיבות של המוסיקה לעסק. להלן המחירון:

זכויות מוסריות

יש לשים לב, כי עילם אינה מכסה ואינה עוסקת כלל בתחום של הזכות המוסרית של המבצעים, כלומר הרישיון לשימוש זכויות מבצעים הניתן על ידי עילם הוא אך ורק לשימוש כמוסיקת רקע והתשלום המתקבל אצלה בגין שימוש זה אינו מתיר למשתמש להשתמש בשיר כל שהוא לצרכי פרומו ובכך,להפר את זכויות המוסריות של המבצע בשום מקרה ואופן.

פרסומות

רישיונות השימוש שמעניקה עילם והתמורה המתקבלת בגין השימוש הם עבור שימוש במוסיקה כמוסיקת רקע בעסקים, ואינם מכסים כל שימוש במוסיקה לפרסומות/ פרומואים מכל מין וסוג. כל מי שחפץ להשתמש בביצוע של נגן /אמן ישראלי לצרכי פרסומת, חייב לפנות ישירות אל המבצעים של הקטע בו בחר ולקבל מהם את ההסכמה בתמורה שתסוכם ביניהם ישירות ללא מעורבות של עילם ואשכולות.