מי אנחנו

עם חקיקת חוק זכויות מבצעים ומשדרים התשמ"ד-1984, שהעניק למבצעים הגנה על זכויותיהם וזיכה אותם בתמורה כספית עבור השימוש בביצועים, התארגן איגוד המוסיקאים הישראלי והחל החל בגביית תמלוגים מכוח החוק עבור ציבור המוסיקאים הישראליים.

מאחר והפעילות של הגבייה וחלוקת התמלוגים החלה לתפוש נפח ולפגוע בפעילות השוטפת של איגוד המוסיקאים, שעיקר פעילותו היא הגנה מקצועית על הנגנים, הוחלט בשנת 1986 להפריד את פעילות הגבייה והחלוקה של התמלוגים מאיגוד המוסיקאים ולהקים גוף נפרד, שינוהל על ידי המוסיקאים למען המוסיקאים, ויעסוק אך ורק בנושא התמלוגים.

הוקמה עמותה בשם "עמותה ישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעים" שקיבלה את השם המקוצר: "עילם".

עילם, שהיא התאגדות שלא למטרת רווח, פועלת מכוח ייפויי כוח והעברת זכויות שנמסרו לידיה על ידי ציבור המוסיקאים הישראליים ומאגדת באופן כזה זכויות של כ-4500 נגנים ומנצחים. עילם קשורה בהסכמים עם כל משדרי הרדיו והטלויזיה במדינת ישראל, על פיהם משלמים משדרים אלו תמלוגים בגין השימוש בזכויות המבצעים הנעשה בשידוריהם. תמלוגים אלו מתחלקים מידי שנה בין ציבור המבצעים הזכאים, כאשר החלוקה נעשית על פי נתוני שידור המסופקים לעמותה מכח הסכם עם אקו"ם.

בשנת 1996 תוקן החוק באופן שאיפשר לעילם לקבל תמלוגים גם עבור השמעות פומביות של מוסיקה ישראלית בעסקים ובמקומות ציבוריים, כאשר על פי מצוות המחוקק, מתבצעת פעילות גביית התמלוגים תוך שיתוף עם "אשכולות" – חברת התמלוגים של אמני ישראל, באמצעות הגוף המשותף לשני הארגונים והנקרא "הארגון היציג של המבצעים בישראל". התמלוגים הנאספים בגין השמעות פומביות בעסקים ובמקומות ציבוריים מתחלקים בין עילם ואשכולות שווה בשווה וכל גוף מחלק לחבריו את התמלוגים שנתקבלו אצלו באופן נפרד.

אחד מתפקידיה המרכזיים של עילם הוא, לשמור ולהגן על זכויותיהם של המבצעים המוסיקליים ולפעול בכל הכלים החוקיים בכדי לקדם את רמת ההגנה הניתנת על פי החוק למבצעים, על מנת שניתן יהיה לכלול במעגל תשלום התמלוגים כל סוג של שימוש, כולל מדיות חדשות.

לצד פעילותה בנושא התמלוגים, פועלת עילם גם לחיזוק מעמדם הציבורי והכלכלי של מוסיקאי ישראל ותומכת באיגוד המוסיקאים הישראלי ובעמותת קרן המוסיקאים (שהיא הקרן השיתופית לעזרה הדדית של המוסיקאים). כן תומכת עילם ביוזמות ציבוריות המשותפות לכל ציבור האמנים בישראל לעידוד המוסיקה הישראלית והזמר העברי בכלל.

כעמותה, פועלת עילם תחת פיקוחו של רשם העמותות וממלאת אחר כל דרישות החוק.

הפירמידה הארגונית של עילם בנויה מוועד מנהל בן 10 חברים שהוא הקובע את מדיניות עילם בכל הנוגע למפתחות החלוקה ומועדיה ובעל הסמכות להחליט בכל הנושאים העקרוניים. תחת פיקוחו, פועל הגוף התפעולי, המוציא לפועל את החלטות הועד המנהל והאחראי לניהול כל הפעילות השוטפת של העמותה. לעמותה גם ועדת הביקורת הפועלת באופן חופשי ומדווחת ישירות לוועד המנהל. על התפעול השוטף מופקדים המנכ"ל, הסמנכ"ל, מחלקת ניהול החשבונות והגבייה, מחלקת היעוץ המשפטי, מחלקת חלוקת התמלוגים ומחלקת הפיקוח בשטח.