שאלות ותשובות

איך נרשמים?

נגן שהקליט עשרה שירים ומעלה שיצאו לגופי השידור (רדיו וטלוויזיה) זכאי להירשם לעילם.
להרשמה נא להתקשר לעציון בטלפון המשרדי- 036958385.
הרישום אינו כרוך בתשלום

למה אני צריך למלא טפסי השתתפות בתקליטורים ובתכניות טלוויזיה?

לעילם אין מקורות מידע משל עצמה ואין לה כל דרך לדעת באילו הקלטות או צילומים השתתפת. אם לא תמסור את המידע בעצמך באמצעות הטפסים המתאימים, לא יירשמו ביצועיך במאגר הנתונים של עילם ולא תוכל לקבל עבורם תמלוגים.

זכור, כי רק המידע שאתה מוסר לעילם על ביצועיך המוקלטים, באמצעות הטפסים המתאימים של עילם, הוא שקובע את זכאותך לקבל תמלוגים. מילוי הטפסים והחתימה עליהם הם בגדר מתן הצהרה בשבועה והתמלוגים משולמים על סמך הצהרות אלו, כך שהמוסר הצהרה כוזבת ומקבל על פיה תשלום מבצע מעשה מרמה ומסתכן בעונשים הקבועים בחוק.

אם אתה משתתף כמבצע בתקליט של זמר זה או אחר, אין די בכך שתצהיר כי השתתפת כמבצע בתקליטור, אלא עליך לפרט כל שיר שבהקלטתו השתתפת בנפרד, מאחר וקיימים מקרים רבים בהם נגנים משתתפים רק בחלק מהשירים שבתקליטור.

כדי להצהיר על הנגינה על הנגן לייצר לעצמו סיסמה באתר עילם, שם המשתמש הוא כתובת האימייל של הנגן.

שלבי יצירת סיסמה – נכנסים לאתר עילם שכתובתו Eilam.org.il 

לאחר מכן מקישים על כניסה למוזיקאים, שכחתי סיסמה, מזינים את שם המשתמש (כתובת האימייל) ואיפוס סיסמה לאחר מכן ישלח לאימייל שלכם קישור עליו לוחצים ואז תראו סיסמה אקראית שיצרנו, מחקו את הסיסמה ותזינו את הסיסמה שאתם רוצים לפי התנאים שמופיעים לכם ולאחר מכן תלחצו על איפוס סיסמה ותראו שהסיסמה שונתה בהצלחה.

מתי ישולמו לי תמלוגים?

עילם אוספת תמלוגים באופן שוטף, אך נתוני השידור וההשמעה המתייחסים לחומר שהושמע, מגיעים אליה רק במהלך השנה שלאחר השימוש בביצועים וגם לאחר קבלתם נדרש תהליך עיבוד נתונים מסובך. עילם מבצעת חלוקת תמלוגים אחת עבור כל שנה ספציפית וזו מבוצעת במהלך החודשים אוקטובר-דצמבר שבשנה שלאחריה.

האם עילם גובה עמלה על השירות?

עילם מפעילה משרד ומנגנון גבייה מורכב הכרוך בהוצאות על מיחשוב ועיבוד נתונים ונעזרת בכוחות מקצועיים מהמדרגה הראשונה, גם במישור המשפטי, בכדי לממש את זכויותיכם והדבר עולה כסף.

מתמלוגיך תנוכה עבור השירות עמלת טיפול בגובה 18% מסכום הברוטו המגיע לך. על פי הסדר הקיים בין עילם לאיגוד המוסיקאים הישראלי, חברי האיגוד המשלמים מיסי חבר שנתיים באופן שוטף, פטורים מתשלום עמלת הטיפול לעילם.

האם מבצעים יכולים להירשם כקבוצה?

התשובה שלילית. לכל מבצע יש זכות אישית על פי החוק, ועל כן על כל מבצע להירשם בנפרד.

על אלו נתונים מתבססת עילם לצורך חלוקת התמלוגים?

יש להפריד בין תשלום תמלוגים עבור שידורים באמצעי השידור השונים לבין תשלום עבור השמעות בעסקים ובמקומות ציבוריים.

בכל הנוגע לשידור – הגיעה הנהלת עילם כבר לפני שנים להחלטה, כי בכדי לחסוך בהוצאות על איסוף נתונים, תתקשר עילם בהסכם עם אקו"ם ותקבל ממנה את נתוני השידור, דהיינו את כל דקות השידור של כל ביצוע ישראלי ששודר בכל אמצעי השידור במדינת ישראל.

כידוע לכל, אקו"ם הינו הגוף הגדול ביותר הפועל בתחום הקניין הרוחני בישראל וככזה הוא מחזיק ומתפעל מחלקת עיבוד נתונים, בה מועסקים עשרות עובדים, ובסיס הנתונים של אקו"ם הוא הטוב ביותר שניתן להשיג בכדי להתבסס עליו לצורך חלוקת התמלוגים וזו דרך הפעולה של עילם.

באופן זה, נחסך מעילם הצורך בהקמת מחלקת איסוף ועיבוד נתונים עצמאית ומדובר בחיסכון של מיליוני שקלים בשנה, כספים שבמקום להוות הוצאה מנותבים לזכאים לתמלוגים.

נתוני השידור המועברים מאקו"ם לידי עילם הם הבסיס לחלוקת התמלוגים, כאשר נשמרת הפרדה מלאה בין כל מקורות ההכנסה (תחנות רדיו שונות, תחנות טלוויזיה שונות וכיו"ב) ולגבי כל מקור שידור נעשה חישוב נפרד, המתבסס על סכום התמלוגים השנתי המתקבל ממנו ועל מספר דקות השידור בהם השתמש בביצועים.

יש לציין, כי אקו"ם מספקת לעילם נתונים אך ורק לגבי הקטעים שבוצעו ומשך זמנם. זיהוי הנגנים המבצעים המשתתפים בכל קטע נעשה בעילם עצמה ומתבסס על ההצהרות שמגישים המבצעים. זכרו כי ללא הצהרותיכם – לא תוכל עילם לדעת באילו קטעים או תכניות משודרות השתתפתם, ולא תוכל לשלם לכם תמלוגים!

אשר לתמלוגים המשתלמים עבור השמעות בעסקים ובמקומות ציבוריים – מכיוון שאי אפשר לקבל נתונים מה הושמע, כמה פעמים הושמע נוהגת עילם כמקובל בכל העולם בנושא זה – מחלקת את הכספים שהתקבלו לפי ממוצע ההשמעות באמצעי השידור. ההנחה היא שמה שפופולאר ומושמע הרבה באמצעי השידור – מן הסתם גם פופולארי בהשמעות בעסקים ובמקומות ציבוריים, ולכן אפשר להתבסס על נתוני השידור הממוצעים בכדי לחלק את הכספים למבצעים.

מה קורה עם הכספים המתקבלים בעילם עבור "גמול קלטות ריקות"?

מוכרת לכולם התופעה הנפוצה של העתקות ביתיות של מוסיקה, סרטים , קליפים וכדומה , תופעה הפוגעת קשה בציבור בעלי זכויות המבצעים והיוצרים. העתקות ביתיות אלו היו עבירה על החוק אבל למעשה לא ניתן להתייחס אל המוני בני ישראל כאל עבריינים ומצד שני – ההעתקות גרמו לנזק כלכלי אדיר לבעלי זכויות המבצעים והיוצרים. כפתרון, אימץ המחוקק הישראלי בשנת 1996 את ההסדר המקובל בהרבה ארצות ברחבי העולם, על פיו יש מצד אחד "להכשיר" את ההעתקות הביתיות ( להבדיל מהעתקות לצרכי מסחר בלתי חוקי! ) ומצד שני – לפצות את ציבור המבצעים והיוצרים על ההפסד הכלכלי שנגרם להם מהעתקות אלו. ההסדר החוקי הישראלי קובע ,שהאוצר יעביר לציבור בעלי הזכויות מדי שנה 5% מהמחיר לצרכן, ללא מס ערך מוסף, של סך כל ה"קלטות" שנמכרו בישראל לשימוש פרטי וביתי בשנה שקדמה לשנה הנדונה. "קלטות" הוגדרו בחוק כאותן מדיות ריקות המשמשות לצרכי ההעתקה אך אינן כוללות התקנים שנועדו לשימוש במחשבים. הסכום השנתי שמשלם האוצר מתחלק שווה בשווה (1/3 לכל גוף) בין אקו"ם, מפיקי התקליטים ומפיקי הסרטים (ביחד), וציבור המבצעים (המיוצג ע"י אשכולות ועילם). אשכולות גובה את ה-1/3 המגיע לכל ציבור המבצעים ומעבירה 50% ממנו לעילם. עילם מחלקת את הסכום לפי אותו עקרון של ממוצעים המשמש לחלוקת הכספים שנתקבלו מהשמעות פומביות. (ראה את ההסבר המופיע למעלה בתשובה לשאלה "על אילו נתונים מתבססת עילם לצורך חלוקת התמלוגים").

האם אוכל לקבל תמלוגים עבור שנים קודמות?

על פי תקנון עילם ניתן לשלם תמלוגים עבור שתי שנות עבר בלבד. אי לכך, ניתן לקבל תמלוגים עבור שלוש שנים בסך הכל – הכוללים את השנה השוטפת שבה משולמים התמלוגים + עוד 2 שנות עבר. רק במקרים יוצאי דופן ועל פי החלטת ההנהלה, ניתן להאריך את תקופת התשלום בגין העבר. לצורך זה יש להגיש בקשה מנומקת בכתב ובמידה וההנהלה תשתכנע, שהיתה סיבה מוצדקת לכך שהזכאי לא תבע את תמלוגיו בגין העבר עד למועד הגשת הבקשה, תוארך תקופת התשלום בגין העבר.

"נדמה לי שקבלתי פחות מדי"

עילם משתדלת תמיד לחלק את כספי התמלוגים באופן מלא וכמובן שאין לה שום אינטרס להקטין את תשלומי התמלוגים למבצע כלשהו. התמלוגים משולמים אך ורק על בסיס נתוני הצהרותיך + נתוני השידור המתקבלים מאקו"ם, שהם הנתונים הטובים ביותר עליהם ניתן להסתמך, וזאת לאור ניסיון רב שנים.

הנתונים עליהם מתבססת חלוקת התמלוגים מתחלקים לשניים:

א. נתוני הרפרטואר שלך, אותם מסרת לעילם באמצעות טופסי ההצהרות המיועדים לכך. הללו נכנסים לבסיס הנתונים של עילם ומהווים את הרפרטואר שלך בעבורו תקבל תמלוגים. במידה ושכחת להצהיר על ביצוע כלשהו, מסיבה זו או אחרת, לא תקבל עליו תמלוגים עד שתעדכן את עילם ותוסיף אותו לרפרטואר שלך הרשום בעילם. כאשר מתבצע תיקון כזה, אזי בחלוקת התמלוגים הבאה תקבל על ביצוע זה תמלוגים בגין 3 שנים – השנה השוטפת + שנתיים אחורה.

ב. מספר הפעמים בו הושמעו ביצועיך באמצעי התקשורת השונים (נתוני השידור, או בפירוט מדוייק יותר – דקות השידור או דקות ההשמעה של כל ביצוע שלך). הללו מופיעים בנתוני עילם על פי הדיווח המתקבל מאקו"ם. אין לנו דרך טובה יותר לדעת את מספר ההשמעות בהן הושמעו ביצועיך באמצעי התקשורת השונים פרט לנתוני אקו"ם שהם, לפי החלטת הנהלת עילם, הנתונים שעליה להסתמך עליהם. נתוני השמעה אותם קבלת מכל גוף אחר פרט לאקו"ם (למשל מחברת "מדיה פורסט" או מכל גוף אחר האוסף נתוני השמעה) אינם מחייבת את עילם, שכאמור, עובדת אך ורק על פי נתוני אקו"ם.

אם יש בידיך נתונים על השמעות או שידורים שלא נכללו בנתוני עילם, נוכל על פי בקשתך, לבצע בירור אל מול אקו"ם ובמידה ויסתבר, כי אכן נפלה טעות ברישומים המופיעים בבסיס הנתונים של אקו"ם, תתוקן הטעות והתיקון יתבטא מייד גם בנתוני עילם. במקרה כזה, תקבל הפרשים המתייחסים לביצועים שלא נכללו בחלוקת התמלוגים הקודמת והפרשים אלו ישולמו לך בחלוקת התמלוגים הבאה.

האם אקבל דו"ח על התמלוגים שלי בעילם?

עילם מנפיקה לכל מבצע המקבל תשלום דו"ח מפורט עד לרזולוציה של שניות שידור לגבי כל קטע וקטע המופיע במאגר הנתונים של עילם. החל משנת 2022 ואילך, יישלח הדו"ח כקובץ pdf לכתובת הדוא"ל של כל חבר (עפ"י בקשה ניתן יהיה לקבל דו"ח מודפס).

מה קורה לזכויות של חבר שנפטר?

יורשיו של החבר שנפטר זכאים לקבל את התמלוגים. לצורך קבלת התמלוגים במקרה של פטירה, יש להמציא לעילם צו ירושה.

הקמתי חברה בע"מ ואני מעוניין שתמלוגיי ישולמו לידיה

בכדי להעביר את הזכות לקבלת תמלוגים המוקנית לך אישית כמבצע לידי חברה בע"מ, עליך להמציא לעילם פרוטוקול של החברה על פיו היא רכשה כדין את כל זכויות המבצעים שלך או שזכויות אלו הועברה לידיה ללא תמורה. הפרוטוקול צריך להיות חתום על ידי המוסמכים לכך מטעם החברה ומאושר על ידי עו"ד או רואה חשבון. כן יש צורך להמציא פטור ממס הכנסה המתייחס לחברה ובקשה להעברה בנקאית של התמלוגים מטעם החברה ולחשבון הבנק של החברה. את כל הטפסים הנדרשים ניתן למצוא בלשונית הטפסים באתר זה.

למה לא קבלתי תמלוגים על הלהיט האחרון שלי שהושמע מאות פעמים?

ראשית, יש לזכור כי התמלוגים המחולקים בכל שנה מסויימת מתייחסים לשידורים והשמעות שבוצעו בשנה הקודמת! אי לכך, אם היה לך להיט השנה, תקבל בעבורו תמלוגים רק בשנה הבאה. קיימים גם מקרים בהם הלהיט שלך יצא לאמצעי התקשורת רק בסוף שנה והנתונים שהתקבלו לגביו בשנה שלאחריה היו חלקיים בלבד מכיוון שהתייחסו רק להשמעות שלו בתקופת סוף השנה בה הוא התפרסם, אך לא כללו את החודשים האחרונים של השנה שלאחריה בה הוא היה עדיין בגדר להיט והושמע פעמים רבות. על ההשמעות הללו תקבל תמלוגים רק בשנה שלאחריה.

יש להבין, כי תשלום התמלוגים הוא תהליך מתמשך ולא פעולה חד-פעמית. במסגרת התהליך שום דבר לא הולך לאיבוד. כל ההשמעות תזכנה אותך, בסופו של דבר, בתמלוגים בשנה הרלוונטית.

עילם מחלקת תמלוגים אחת לשנה לא מתוך בחירה, אלא מתוך אילוץ הנובע ממשך הזמן הנדרש לצורך הקבלה והעיבוד של הנתונים.

אנו שואפים לקצר את הזמן הנדרש לעיבוד הנתונים ולהגיע למצב של חלוקה דו-שנתית ומקווים כי תוך שנה שנתיים מהיום (2010) אכן נצליח להגיע לכך.

האם אני יכול לבטל את כתב העברת הזכויות שמסרתי לעילם?

התשובה חיובית. לא מדובר ב"חתונה קתולית" וכל מי שמעוניין מסיבותיו הוא לבטל את כתב העברת הזכויות שמסר לעילם – יכול למסור לעילם הודעה בכתב על רצונו לבטל את כתב ההעברה שלו וכעבור 12 חודשים מיום מסירת ההודעה – יבוטל כתב ההעברה. התקופה של 12 חודשים נדרשת מכיוון שבינתים – לפני שנתקבלה ההודעה בעילם – יכול בהחלט להיות שעילם כבר התקשרה בהסכם עם משתמשים ומסרה להם רשיונות שימוש בחומרים של המבצע למשך השנה ורשיונות אלו אינם ניתנים לביטול. עם כניסת הביטול לתוקף – המבצע שביטל לא יקבל עוד שירותים מעילם בכל הנוגע לשימוש בביצועיו בשידורים בעתיד אך במידה ויתקבלו עבורו תמלוגים המתייחסים לשימוש בביצועיו בשידורים לפני הביטול – תמלוגים אלו ישולמו לו.