האנשים שמאחורי עילם

עילם הוקמה בשנת 1986 על ידי איגוד המוסיקאים הישראלי, שהיה בין היוזמים והדוחפים לחקיקת חוק זכויות המבצעים שנחקק בשנת 1984.

חברי האספה הכללית:
1. אריה לבנון
2. דוד קריבושי
3. אבנר חודורוב
4. יעקוב למאי
5. חיים רומנו
6. עומרי זליג
7. גיא מזיג
8. חן מצגר-אדר
9. איתמר מאירי
10. דני גוטפריד
11. איתמר ארגוב
12. רפי קדישזון
13. משה לוי

חברי הועד המנהל:
1. אריה לבנון
2. דוד קריבושי
3. אבנר חודורוב
4. יעקוב למאי
5. חיים רומנו
6. עומרי זליג
7. גיא מזיג
8. חן מצגר-אדר
9. איתמר מאירי
10. דני גוטפריד

חברי ועדת הביקורת:
1. איתמר ארגוב
2. רפי קדישזון
3. משה לוי

מינהלת עילם:

  • אדיר וישניה, מנכ"ל
  • יוסף מנחם, סמנכ"ל
  • מיטל ברעם, סמנכ"לית כספים ותפעול
  • אלינור קסטל, מנהלת המשרד
  • עו"ד סליה גיטמנביץ', יועצת משפטית

מבקר העמותה: רו"ח ברוך פסנטין

משרד רו"ח העמותה: ליאון – אורליצקי ושות' ( רוח' טובה הילמן)