חוזר למקבלי תמלוגים בעילם אפריל 2019

 

לקראת חלוקת תמלוגי שנת 2018 שתתקיים בין נובמבר – לדצמבר 2019, אנו פונים אליכם על מנת להזכירכם למלא טפסי השתתפות בתקליטורים והשתתפות בתוכניות טלוויזיה. הטפסים המקוונים למילוי נמצאים באתר www.eilam.org.il.

 

הנכם מתבקשים למלא בהם את כל הפרטים הנדרשים לגבי תוכניות הטלוויזיה ששודרו  במשך שנת 2018 בלבד. בהם השתתפתם, וכן תקליטורים חדשים, רק אלו שעליהם טרם דיווחתם בעבר. כאשר מדובר בפרטים הנוגעים לתכניות מוזמנות      ( מוסיקה לסדרות טלוויזיה, סרטים וכיו"ב), אזי במידה והשתתפו בביצוע עוד נגנים מלבדכם, חובה לציין בטופס את שמותיהם! דעו כי התמלוג עבור השתתפות בביצוע מוסיקה בתכניות מוזמנות  –הוא סכום קבוע ויחיד עבור ביצוע היצירה או היצירות המוזמנות ולכן, אם בביצוע השתתפו מספר נגנים –הסכום הקבוע יחולק ביניהם!!!

 

לידיעתכם ותשומת לבכם: רק ההצהרה בטופס המקוון באתר עילם, היא הקובעת את זכאותכם וללא הצהרה, לא יירשם אצלנו הקרדיט המזכה אתכם בתמלוגים. דעו כי להצהרותיכם החתומות יש תוקף משפטי, והמוסר הצהרה שאינה אמת, מסתכן בעונשים הקבועים בחוק.

 

הצהרות שימולאו לא בטפסים המקוונים באתר עילם, אלא יישלחו למשרדנו בדואר בטפסי נייר או בפקס – לא יתקבלו!!!

 

כמו כן , אנו מזכירים שיש לעדכן אותנו בכתובת  email עדכנית ובפרטי חשבון הבנק – אם שונו בשנה האחרונה !!!

 

את הטפסים יש למלא לא יאוחר מיום 1.8.2019. ככל שתקדימו במשלוח ההצהרות, תסייעו לנו בהקדמת מועד התשלום!

 

נבקש לציין, כי בעקבות ההוראות החד-משמעיות של שלטונות מס ההכנסה,עלינו לחלק את  כל כספי התמלוגים עד תאריך 31.12.2019, ומי שלא ימציא פטור מניכוי מס הכנסה במקור, ינוכה מתמלוגיו שיעור המס המרבי (47%), לפי הוראות החוק.

במהלך חודש אוקטובר ישלח אליכם חוזר נוסף, ובו פירוט מלא של התמלוגים שיחולקו השנה לפי מקורות השידור וההשמעה השונים.

 

אנא הקפידו לשלוח את הטפסים ואת טופס הפטור ממס הכנסה עד ה- 1.8.19.

 

בברכה,

 

דן גוטפריד, מנכ"ל                                                                  יוסי מנחם, סמנכ"ל

 

 

 

גודל טקסט
ניגודיות