רשימת הביצועים שלי

להלן רשימת היצירות המשוייכות אליך כמבצע/מבצעת ואשר נכללות במאגר הנתונים של עילם. עבור השימוש ביצירות אלו משולמים לך תמלוגים.
במידה ויש לך השלמות לרשימה זו – עליך למלא את טופס זיהוי המבצעים המתאים, אותו ניתן למצוא בין הטפסים שבאתר הבית של עילם.
יודגש כי דין כל טופס כזה – כדין הצהרה שעל פיה משולמים לך תמלוגים!
במידה ומצאת ברשימה זו יצירה אשר שוייכה אליך בטעות – נא להודיענו ללא דיחוי.
רשימת היצירות במאגר זה עדכנית לחלוקת התמלוגים האחרונה בלבד!
כך שיצירות חדשות שלא מופיעות ברשימה זו, יעודכנו לקראת יוני-יולי כל שנה לקראת החלוקה הבאה.

מאגר היצירות אינו זמין כעת ויעלה שוב בקרוב.

איתכם הסליחה,
הנהלת עילם.

קוד יצירה גרסה שם יצירה שם מבצע מתוך שיתופית
גודל טקסט
ניגודיות