מפתחות חלוקה למבצעים

מפתחות חלוקת התמלוגים

עילם מעניקה למשתמשים רישיונות לעשות שימוש בכל הביצועים של ציבור המוסיקאים הישראליים המקבלים תמלוגים בעילם. על פי רישיון כזה, המכונה "רישיון שמיכה", רשאי המשתמש לעשות שימוש בביצועים הנ"ל למשך תקופה מוגדרת (רישיונות ניתנים לגופי שידור בדרך כלל לתקופה של-3 שנים ולמשתמשים אחרים לתקופות שבין שנתיים ועד 7 שנים) בלי הגבלה במספר השימושים. מכיוון שהסכומים המשתלמים על ידי המשתמשים הם שונים ותלויים במשך השימוש (זמן) ובסוג השימוש (שידור או השמעה פומבית), ומאחר וקיים שוני מהותי בין ז'אנרים מוסיקאליים (למשל – מוסיקה קלאסית , ג'אז, שירים ישראליים וכדומה) נדרש לקבוע מפתח לחלוקת ההתמלוגים בין הזכאים כשמפתח החלוקה לוקח בחשבון את מהות הז'אנר .

על פי תקנון עילם, הוועד המנהל הוא הגוף המוסמך לקבוע מעת לעת את מפתח חלוקת התמלוגים וכן את סכום התמלוגים שישולם בגין כל דקת שידור כשסכום זה לוקח בחשבון את סך התמלוגים שנתקבלו ממקור שידור מסוים ואת מספר דקות השידור ששידר אותו מקור.

על פי החלטת הוועד המנהל, מפתחות חלוקת התמלוגים לפי הניקוד הניתן לסוגות השונות הינו כדלקמן:

 • אותות/פתיחים – 0.10
 • אות תוכנית/תחנה – 0.10
 • מעברים מוסיקליים – 0.25
 • מוסיקה לסרטים – 1.00
 • קדימון (פרומו) – 0.25
 • מוסיקה כלית – 1.00
 • שירים – 1.00
 • קטעי ג'אז – 1.50
 • מוסיקה אלקטרו-אקוסטית – 1.50
 • מוסיקה קאמרית וקלאסית – 3.00
 • מחזמר – 1.50

על פי החלטת הוועד המנהל, כל מקבלי התמלוגים בעילם שווים וכולם מקבלים סכומים זהים עבור דקות השידור/השמעות שלהם. מנצחים בלבד (רק מי שעומד ומנצח בפועל על הרכב מוסיקאלי) מקבלים תמלוג כפול בגין כל דקת שידור/השמעה.

התמלוגים מתחלקים על פי דקות שידור, כאשר לגבי כל מקור שידור (תחנת שידור כזו או אחרת) נלקח מדי שנה בשנה סכום התמלוגים שהתקבל מאותו מקור ומחולק במספר דקות השידור ששודרו באותה שנה. התוצאה המתקבלת, היא סכום התמלוגים לדקה שישולם לכל מבצע שביצועיו הושמעו באותו מקור שידור.

את נתוני דקות השידור של כל המשדרים בישראל (רדיו וטלוויזיה) מקבלת עילם מאקו"ם על פי הסכם שנחתם ביניהם,ואין כל אפשרות לקבל נתונים על דקות שידור מידי המבצע עצמו או באמצעות כל גוף אחר. אם מבצע סבור, כי נפלה טעות ומשום מה הושמטו דקות שידור של ביצועיו או שיש בידו מידע על ביצועים שאינם מופיעים בנתוני עילם ולכן לא קיבל עבורם תמלוגים, ניתן, לפי פנייתו לבצע בירור. אם יתברר שאכן חלה טעות, יתוקנו הנתונים הנמצאים במסד הנתונים של אקו"ם ומשם יועברו הנתונים המתוקנים באופן אוטומטי לידי עיל"ם שתשלם לאותו מבצע את ההפרשים המגיעם לו כתוצאה מתיקון הטעות.

כספי תמלוגים המתקבלים ממשתמשים שאין לגביהם נתונים מדוייקים של דקות שידור או השמעה (מדובר בעיקר בתחנות הרדיו האיזוריות שאינן מספקות לאקו"ם נתונים וכן בהשמעות פומביות במקומות ציבוריים ובבתי עסק פרט לאולמות אירועים וגני שמחה), מתחלקים על פי מפתח המבוסס על השיעור הממוצע של התמלוגים השנתיים שקיבל כל מבצע תמורת שידורי ביצועיו בתחנות הרדיו של רשות השידור וגל"צ בשנתיים הקודמות לחלוקה. מודל חלוקה זה נקבע על פי ההנחה, שברדיו האיזורי, במקומות פומביים ובבתי עסקים, מושמעים בדרך כלל בתדירות דומה אותם הביצועים המושמעים באותה תקופה גם באמצעי השידור הנ"ל שיש לגביהם דיווח מדוייק. במלים אחרות, סביר להניח, שששיר שהוא להיט ברשת ג' ובגל"צ הושמע באותה תקופה בתדירות דומה גם בתחנות הרדיו האיזורי ו/או במקומות פומביים ובתי עסק. התמלוגים המשולמים למבצעים שביצועיהם הושמעו או הוצגו בגני אירועים ובאולמות שמחה מתחלקים על פי נתוני מדגם המבוצע על ידי אקו"ם ( המשלמת ליוצרים לפי נתונים אלו). אקו"ם בודק עשרות רבות של אולמות וגנים בכל רחבי הארץ ואין בנמצא נתונים "טובים" יותר.

שידורים מחזוריים (לופים) בטלוויזיה מקבלים ניקוד בשיעור של 0.25 בהשוואה לשידור רגיל בהתבסס על ההנחה, שמדובר בשידורים חוזרים רבים בשעות בהן הצפיה היא יחסית נמוכה.

פרסומות – הסכמי עילם עם המשתמשים אינם מכסים פרסומות בתשלום של מפרסמים עסקיים (להבדיל משידורי הפרומו של תחנות הרדיו או הטלוויזיה) ועל כן אין עילם גובה ו/או מחלקת תמלוגים עבור פרסומות.