מספר מנויים בסניף אחד תעריף לשנה
עד 50 2,162 ₪
51-100 3,783 ₪
101-200 4,864 ₪
201-300 6,216 ₪
מעל 300 8,107 ₪

הנחת כמות:

5-10 סניפים 5% הנחה

11-20 סניפים – 10% הנחה

21-30 סניפים- 15% הנחה

31-40 סניפים – 20% הנחה

מעל 40 סניפים 25% הנחה