עיכוב ברישום מוסיקאים לשירותי עילם

 

צוות עילם הוא קטן ומזה שנים, כשאנו מתקרבים למועד חלוקת התמלוגים, מופנים כל הכוחות להכנות ולהתארגנות לקראת החלוקה ובמקביל אנו עוצרים את תהליך הרישום של חברים חדשים שעדיין מצריך אצלנו פגישה אישית עם כל נרשם חדש,מתן הסבר והדרכה וכן – חתימה באופן אישי על מסמך מאומת במקום של כתב העברת זכויות. תהליך זה, מעצם טיבו, אינו יכול להתבצע – on line.
השנה, בגלל הנסיבות המיוחדות ובמיוחד הסגר הארוך שאילץ אותנו לסגור את משרדינו, הפסקנו את הרישום עם כניסת הסגר.
חלוקת התמלוגים הקרובה, התייחסת להשמעות ושידורים שבוצעו במהלך שנת 2019, תתחיל במהלך החודשים נובמבר – דצמבר ומנסיוננו רב השנים, תמיד נדרשות השלמות המתבצעות במהלך ינואר. לכן, אנו מחדשים את הליך הרישום בתחילת פברואר.
המוסיקאים המבקשים להרשם ואשר נדחים לפברואר 2021 , לא ייפגעו מהעיכוב ברישומם כי ממילא – גם אם רישומם היה מתבצע – כבר לא ניתן לכלול אותם בחלוקת התמלוגים הקרובה והם יוכלו להכנס רק לחלוקת התמלוגים הבאה, שתתקיים בנובמבר-דצמבר 2021 ואשר תתייחס לשידורים והשמעות שבוצעו בשנת 2020.

חשוב לציין שהם לא יפסידו דבר כי במסגרת חלוקה זאת הם יקבלו באופן רטרואקטיבי גם את התמלוגים עבור שידורים והשמעות מהשנים 2018 – 2019.

Skip to content