הודעה בדבר חלוקת גמול קלטת ריקה בהתאם לפקודת זכויות יוצרים (להלן: “הפקודה”)

 

עילם, עמותה ישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעים (ע”ר) (להלן: “עילם”) מפרסמת בזאת הודעה באשר לחלוקת גמול קלטת ריקה עבור המוסיקאים המבצעים הישראליים.

בהתאם לפקודה הקצה משרד התרבות סכום בסך 1,500,000 ש”ח עבור ענף המבצעים בישראל כפיצוי בגין אובדן הכנסה ופגיעה בזכויות הנגרמים בשל טביעה או שיעתוק קלטות לשימוש פרטי וביתי לפי ס’ 3ג לפקודה, וזאת בגין השנים 2019-2021. הסכום הנ”ל הועבר לאשכולות החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע”מ (להלן: “אשכולות”). נכון להיום, אשכולות העבירה לעילם סך של 300,000 ₪ בלבד מתוך הסכום הנ”ל.

הגמול בסך 300,000 ₪ יחולק למוסיקאים מבצעים ישראליים במהלך חודשים נובמבר-דצמבר 2023 בהתאם לנוהל עילם. מוסיקאים מבצעים ישראליים מוזמנים לעיין טרם מועד החלוקה בנוהל עילם לחלוקת הגמול לפי בקשה במייל limor@eilam.org.il או במשרדי עילם בכתובת רח’ מלכי ישראל 6 תל אביב בימים א’-ה’ בין השעות 10:00-14:00.

הנוהל אושר על ידי הוועד המנהל של עילם. מוסיקאים המעוניינים להגיש השגותיהם לגבי הנוהל מוזמנים לעשות כן עד לתאריך 12/11/2023 בשעה 12:00.

עילם מתכבדת להביא לידיעת המוסיקאים, כי נוכח מחלוקת שהתגלעה בין אשכולות לעילם בנוגע לאופן חלוקת כספי גמול הקלטת הריקה (עבר ועתיד), הצדדים פנו להליך גישור המתנהל בימים אלה. עילם תעדכן ככל שיתקבלו סכומים נוספים ואולם, בכדי שלא לעכב חלוקת הסכום שהתקבל, עילם תחלקו בהתאם לנוהל כאמור.

Skip to content