איגרת לזכאי תמלוגים בעילם- אב תשפ"ב/ אוגוסט 2022

מוסיקאיות ומוסיקאי עילם היקרים-

אנו מתכבדים בזאת לפנות אליכם לקראת חלוקת התמלוגים לשנת 2021 והשלמות לשנים 2019-2020. החלוקה תתחיל ביום 15.11.2022 וצפויה להסתיים ביום 31.12.2022. אנו מבקשים לידע אתכם על פרטי חלוקת התמלוגים הקרובה והנחיות חשובות לביצוע על ידיכם/ן כדלקמן:

 1. עליכם להקפיד לשלוח לנו באמצעות האזור האישי באתר עילם דיווחים על ביצועיכם החדשים- את הדיווחים עליכם לשלוח עד ליום  10.10.2022. יש לעדכן פרטי חשבון הבנק שאליו תרצו שתמלוגיכם יועברו. בתוך האזור האישי תוכלו לצפות ברשימת היצירות (הביצועים) שלכם הרשומות במאגר המידע שלנו. נדגיש, כי כל הביצועים שעליהם כבר דיווחתם בעבר – ואשר נמצאים כבר במאגר היצירות שלכם כבר רשומים אצלנו ואין צורך לשוב ולדווח על יצירות קיימות.  
 2. בסמוך לחגי תשרי נחלק תמלוגי זהב לגמלאי עילם הזכאים לקבלם. סך תמלוגי זהב למוסיקאי עומד על 3,500 ₪. 
 3. חלוקת התמלוגים מתבצעת בגין שידורים וביצוע פומבי של מוסיקה ישראלית שהושמעה בשנת 2021, כמו כן מוסיקאים זכאים שלא קיבלו תמלוגים יקבלו תשלום רטרו עבור השנים 2019 ו2020.
 4. אנו ממשיכים לנתר מחברות "לינקטון" ו- "פטיפון" את שמות הכותרים המופצים על ידם, כולל שמות הנגנים. כמו כן יש לנו הסדר על פיו אנו מקבלים ומצלמים באורח שוטף את כל עטיפות התקליטורים היוצאים לשוק במהלך כל השנה. כלים אלו יעילים עבורנו ומאפשרים גיבוי נתונים ואימות אל מול טופסי ההצהרות שאנו מקבלים מכם. לצד זאת נזכיר כי אין בפעילות זו לפטור אתכם להעביר אלינו טופסי הצהרות על היצירות שלכם באמצעות דיווח און ליין באתר.
 5. תמלוגים בגין תוכניות המצולמות בטלוויזיה – אנו מפעילים הליך של זיהוי מוסיקאים בכל תוכניות המצולמות בטלוויזיה, זאת כדי לגבות ולעדכן את מאגר הנתונים שלנו ולהתאימו להצהרות המבצעים.
 6. תמלוגים בגין השמעת ביצוע פומבי של מוסיקה בעסקים ברחבי הארץ – כפי שנהגנו בשנים עברו, גם השנה תשולם לכל מבצע, תוספת גלובאלית עבור ההשמעה,  זאת בנוסף לתמלוגים המשולמים למוסיקאים בחלוקה הנוכחית בגין כל מקורות השידור בשנת 2021. התוספת השנה תהיה בת 20%. וזאת להבדיל מתמלוגי אולמות אירועים ושמחה המשולמים בנפרד.
 7. תמלוגים בגין שידורי הטלוויזיה של סלקום TV ופרטנר TV– התמלוגים יחולקו עבור השנים 2019 ו-2020 להבדיל מתמלוגי הסלולר המשולמים לחוד.
 8. תמלוגים בגין ביצוע פומבי מחברות סלולר- רוב השימושים במוסיקה בשירותי הסלולר של פלאפון, סלקום ופרטנר נסגרו, ובעיקר נותרו שירותי מוסיקה בהמתנה. התמלוגים מחברות אלו ירדו כבר ב-2019 באופן משמעותי, והסכום הכולל העומד לחלוקה משלושת החברות הצטמצם בהתאמה. נציין כי הסכום יחולק לפי המודל הקיים באקו"ם.
 9. תמלוגים בגין שידור מתחנות רדיו אזוריות- אנו פועלים בתקופה זו לגביה למול תחנות הרדיו האזוריות ונמצאים במו"מ מולם. 
 10. תמלוגים בגין ביצוע פומבי מאולמות אירועים ושמחה- אנו ממשיכים השנה את החלוקה הפרטנית של התמלוגים מאולמות השמחה והאירועים. את מפתחות החלוקה אנו מקבלים מאקו"ם, המבצעת מדגמים באולמות וכן נסמכת על וועדות אקספרטים הבקיאים בנושא. 
 11. גמול קלטת ריקה – הסכום שהתקבל בעילם עד כה כגמול קלטת ריקה ישולם השנה למוסיקאים. אנו פועלים עבורכם לקבלת גמול נוסף – נעדכן בהמשך.
 12. תמלוגים בגין ביצוע פומבי באינטרנט- בתקופה זו אנו פועלים מול משרד המשפטים והכנסת לקידום תיקון לחוק זכויות מבצעים. לאור הבחירות התהליך בכנסת הואט, אך אנו פועלים ביתר שאת שיחודש ויאושר עם סיום הבחירות וכינונה של כנסת וממשלה חדשה, זאת בין היתר כדי לאפשר גביית תמלוגים וחלוקתם בגין שימושים אלו.
 13. להלן מידע והנחיות חשובות לקראת החלוקה: 
 1. אתר עילם- אתר האינטרנט שלנו נמצא בכתובת: www.eilam.org.il   ואתם מוזמנים להשתמש בו. האתר מכיל מידע רב ושימושי לרבות פרק מיוחד של FAQ. באתר ישנה אפשרות לכל מוסיקאי/ת להיכנס לאזור האישי בו נמצאים כל הטפסים הנדרשים למקבלי התמלוגים, לרבות טפסי הצהרות לגבי שידורים/הקלטות/צילומי טלוויזיה בהם השתתפתם- כדי לממש את זכותכם/ן לקבל תמלוגים עבור הביצועים שלכם עליכם להקפיד ולמלא הפרטים שלכם און ליין. מילוי הפרטים על ידיכם מהווה הצהרת אמת שלכם, ולאחר הצהרה זו, ובדיקת הפרטים על ידי עילם, תהיו זכאים/ות לקבלת תמלוגים. נחדד ונציין כי כל מידע חיצוני אחר (עטיפות תקליטים  וכיו"ב) – לא רלוונטי  מבחינת עילם, ואינו מחליף מילוי הפרטים וההצהרה האישית שלכם/ן. 
 2. יצירות מוזמנות– לתשומת ליבכם גם השנה יימשך הנוהל (שהחל מחלוקת תמלוגי 2014 ואילך) על פיו תמלוגים בגין השמעת ביצוע של יצירות מוזמנות (מוסיקה יעודית שהוזמנה לשימוש בסדרות או תכניות רדיו וטלוויזיה המשודרות ברשתות השידור השונות) מחושבים כיחידה אחת. אי לכך, במידה ובהקלטה השתתפו מספר מבצעים, סכום התמלוגים הרלוונטי לדקת שידור, המופיע בפירוט התמלוגים להלן, יחולק שווה בשווה בין המבצעים לפי מספרם. (הסדר זה לא חל על שידורי ערוץ 2 ). טופס זיהוי מוסיקאים ברשתות השידור בו נוספה טבלה מיוחדת לזיהוי של מוסיקה מוזמנת, זמין באתר עילם. הנכם נדרשים להשתמש אך ורק בטבלה זו כאשר מדובר בביצועי מוזיקה מוזמנת, כמתואר לעיל. אנו מבקשים- במידה והשתתפו אתכם נגנים נוספים בהקלטה עליכם למלא את שמותיהם במקום המיועד לכך בטופס! אנו מדגישים- ככל שהצהרת נגן בגין ביצועים של יצירות מוזמנות תתברר כלא נכונה, הדבר עלול בהכרח לגרור קיזוז כסף מתמלוגיו העתידיים של המוסיקאי/ת. 
 3. מפתח חלוקה פר דקה- למען הסר ספק אנו מדגישים כי מפתחות החלוקה ייקבעו לפי מספר הדקות שהתקבלו אצלנו מאקו"ם בהתאם למידע המצוי בידי עילם בסמוך לביצוע החלוקה. במידה ויתקבל אצלנו מידע חדש מאקו"ם בגין הוספת דקות שידור הוא יותאם למפתחות בהתאם!
 4. חלוקת תמלוגים באמצעות העברות בנקאיות- חלוקת התמלוגים תבוצע באמצעות העברות בנקאיות ישירות לחשבון הבנק האישי של הזכאים. טיפול בזכאים/ות שלא מסרו טופסי בקשה לתשלום באמצעות העברה בנקאית יתבצע רק לאחר סיום הליך ההעברות הבנקאיות! בבקשה הזדרזו ומלאו טופס בקשה להעברה בנקאיתON LINE  באמצעות הטופס המתאים הנמצא באזור האישי באתר עילם!
 5. טיפול בכתבי העברת זכויות מבצעים- 
 • נזכיר לכל מי שטרם העביר לנו כתבי העברת זכויות המבצעים שלו לעילם, (העברה שבלעדיה אין אנו מוסמכים לגבות עבורו/ה תמלוגים משידורים להזדרז ולהעביר לנו כתב זה!!! 
 • זכרו להמציא לנו אישור בר תוקף על ניכוי מס הכנסה במקור, המתייחס במפורש לשכר סופרים ואומנים!  לאלו שלגביהם לא יהיה בידינו האישור הנ"ל, ינוכה מס במקור בשיעור המקסימאלי, בהתאם לדין. 
 • לאלו שלא חתמו על כתבי העברת הזכויות – לא נוכל כלל לשלם תמלוגים!  

 

 1. טיפול מול מס הכנסה- 
 • לידיעת כל מי שנזקק לאישור חד-פעמי ממס הכנסה, מספר תיק הניכויים של עילם: 930858808.
 • לתשומת ליבכם: על פי הוראות מס הכנסה, עלינו לסיים את תשלום כל התמלוגים המגיעים לחברים/ות עבור שנת 2021 לא יאוחר מיום 31.12.2022. אי לכך, אין אפשרות "לדחות" קבלת תמלוגים לעבר שנת 2023. ככל ומוסיקאי/ת לא יפעל בהתאם להנחיות לא נוכל לשלם לו תמלוגים במועד. נוסף לזאת לקראת תום שנת הכספים ניאלץ לבצע עבורו תשלום באופן חד צדדי בניכוי מס הכנסה בשיעור המקסימאלי על פי החוק  או לפי הפטור הקיים (ככל והוא מצוי בידנו). 
 1. הבהרות וחידוד נהלים חשובים- 

בגלל החשיבות הקרדינאלית של העניין, אנו חוזרים ומדגישים: 

 • רק הצהרות שלכם בטפסי השתתפות בתקליטורים ובתוכניות טלוויזיה הן שקובעות את זכאותכם לקבל תמלוגים! הרישום על גבי עטיפות תקליטורים אינו קובע לעניין זה ומהווה אך ורק חומר תומך. ללא ההצהרות ביצועכם לא יירשמו במאגר הנתונים של עילם. רק הביצועים הרשומים במאגר – מזכים אתכם בתמלוגים. 
 • דעו והוזהרתם כי להצהרותיכם תוקף משפטי של הצהרה בשבועה, והנכם מקבלים כספים בהסתמך על הצהרות אלו. כל המוסר הצהרה כוזבת ומקבל על פיה תשלום, עושה מעשה מרמה פלילי ומסתכן בעונשים הקבועים בחוק! עילם הגבירה את הפיקוח על תופעת ההצהרות הכוזבות ופרט להגשת תלונות על מרמה (שלצערנו כבר בוצעו על ידינו בשנים האחרונות, לרבות קיזוזי תמלוגים), אנו שומרים לעצמנו את הזכות לקיזוז תשלומים עתידי של המוסיקאי/ת ככל ששולם למבצע תמלוג בגין הצהרה שתתברר ככוזבת! 

שעות קבלת קהל בעילם ימים א'-ה' בין השעות 9:00-16:30 במשרדי עילם בכתובת: מלכי ישראל 6, תל אביב. אפשר לפנות אלינו בטלפון: 03-6959355.

 

                 בברכה,
                      אדיר וישניה, מנכ"ל עילם
                      יוסי מנחם, סמנכ"ל מוסיקאים עילם