אוקטובר, 2017

איגרת למקבלי תמלוגים בעילם

לקראת חלוקת התמלוגים עבור שנת 2016 שתתבצע בין התאריכים 7.11.2017 – 31.12.2017 אנו מבקשים לידע אתכם על פעילות עילם בשנה החולפת, וכן על פרטי חלוקת התמלוגים הקרובה.

החידוש העיקרי והחשוב שהכנסנו השנה הוא חנוכת אתר אינטרנט חדש ועדכני לעילם. מדובר באתר אינטראקטיבי שבו לכל אחת ואחד מכם אפשרות כניסה מוגנת לאזור האישי ( "כניסה למוסיקאים" ) , באמצעות שם משתמש וסיסמה אישית. באזור האישי מרוכזים כל הנתונים הנוגעים לכם ובאמצעות טפסים הנמצאים בו אתם יכולים לשלוח לנו דיווחים על ביצועיכם החדשים, להודיע לנו את פרטי חשבון הבנק שאליו תרצו שתמלוגיכם יועברו וכן – לצפות ברשימת היצירות (הביצועים) שלכם הרשומות במאגר המידע שלנו. נדגיש, כי כל הביצועים שעליהם כבר דיווחתם בעבר – ואשר נמצאים כבר במאגר היצירות שלכם (שניתן, כאמור, לצפות בו באתר) כבר רשומים אצלנו ואין כל צורך לחזור ולדווח עליהם!

כולכם קיבלתם מאתנו באימייל הסברים מפורטים על האתר החדש ועל אפשרויות השימוש בו. השימוש באתר – במקום מילוי טפסים ידניים על גבי נייר – ייעל את עבודתנו ויאפשר לנו תקשורת ישירה ומהירה מול כל המוסיקאים המקבלים תמלוגים מעילם.

בינתיים – אנו ממשיכים לקבל מחברות "לינקטון" ו- "פטיפון" את שמות כל הכותרים המופצים על ידם, כולל שמות הנגנים. כמו כן יש לנו הסדר על פיו אנו מקבלים ומצלמים באורח שוטף את כל עטיפות התקליטורים היוצאים לשוק  במהלך כל השנה.  אמנם זה לא פוטר אתכם מלשלוח אלינו ON LINE את טופסי ההצהרות אך אלו כלים יעילים ביותר המשמשים לנו לגיבוי הנתונים ולאימותם אל מול טופסי ההצהרות שאנו מקבלים מכם.

אנו מפעילים הליך של זיהוי מוסיקאים בכל תכניות הטלוויזיה, שוב – בכדי לגבות ולעדכן את מאגר הנתונים שלנו אל מול הצהרות המבצעים.

ההפסדים של זכייני הטלוויזיה המסחרית ומגמת הירידה בהכנסות חברות הסלולר –  נמשכים, לצערנו , וכתוצאה ישירה, אנו חווים קשיים בשמירת רמת ההכנסות מהתמלוגים הנגבים ממגזרים אלו. מציאות כלכלית זו לא רק שאינה מאפשרת לנו כל העלאה בשיעורי התמלוגים לעומת אלו ששולמו בשנה שעברה, אלא אף עלולה בעתיד הנחזה להביא לירידה בשיעורים אלו. ניהלנו מו"מ קשים וממושכים מול גופים אלו בכדי לשמור על הרמה של השנה שעברה ולשמחתנו, השנה הצלחנו ואין עדיין ירידה.  

מהצד האופטימי – מפת שידורי הטלוויזיה עומדת בפני שינויים בחודש נובמבר 2017 (מעבר מהשיטה הקיימת של זכיונות לרשיונות) שקשה לנו כרגע לחזות את תוצאותיהם וכידוע לכל, גם רשות השידור פורקה ובמקומה נכנס לתמונה תאגיד השידור "כאן". מול התאגיד החדש, ומול קשת ורשת אנו נמצאים בימים אלו במו"מ על סכומי התמלוגים המגיעים לנו. אנו תקווה שלמרות הקשיים הנזכרים לעיל, השינויים הללו במפת השידורים ובמיוחד – כניסת קשת ורשת למערך שידורים של 24 שעות בכל ימי השבוע, יאפשרו לנו להעלות את הכנסותינו מתמלוגים.

כולכם בוודאי ערים לכך, שגם חברות הטלפון הסלולרי נכנסו לאחרונה לשדה שידורי טלוויזיה ומציעות ללקוחות חבילות ערוצים המתחרות ב HOT וב- YES. אנו מנהלים מו"מ מול חברות אלו ומקווים כי בשנים הבאות נוכל לשלם לכם תמלוגים מהשימושים שהם עושים ויעשו בביצועיכם!

גם השנה יקבל כל מבצע, עבור השמעת מוסיקה במקומות פומביים תוספת בת 20% לתמלוגים המשולמים לו בחלוקה הנוכחית בגין כל מקורות השידור בשנת 2016.

המגמה של הפסקת השמעה של מוסיקה ישראלית בבתי עסק, בתי קפה וקניונים נמשכת לצערנו הרב. עסקים מפסיקים להשמיע מוסיקה ישראלית כי אינם מוכנים לשלם תמלוגים עבור ההשמעה! זו תופעה קשה ומתסכלת לא רק מהזווית של תשלום תמלוגים, אלא כתופעה שלילית במובן התרבותי – הטלת "חרם" על השמעת מוסיקה ישראלית במרחב הציבורי!!!  אנו מנסים להילחם באמצעות הצעות לשינויי חקיקה שאנו מקדמים בכנסת. השינוי המוצע העיקרי הוא – חיוב כל מי שמשמיע מוסיקה בבית העסק שלו, לכלול ברשימת ההשמעה לפחות 25% מוסיקה ישראלית. לצערנו – עד כה לא נשאו מאמצינו פרי.

תמלוגים מאולמות אירועים ושמחה אנו ממשיכים השנה את החלוקה הפרטנית של התמלוגים מאולמות השמחה והאירועים בה התחלנו בשנה שעברה. יחולק סכום כולל של 700,000 ₪. את מפתחות החלוקה אנו מקבלים מאקו"ם, המבצעת מדגמים באולמות וכן נסמכת על וועדות אקספרטים הבקיאים בנושא.

בהסתמך על הסכם הגג שנחתם לפני שלוש שנים עם התאחדות אולמות השמחה בישראל, אנו ממשיכים בהליך של גבייה אינטנסיבית וכבר הגענו לגביית תמלוגים ממספר מכובד של אולמות שמחה וגני אירועים. מדובר במאמצי גבייה קשים ואנו מעריכים כי כיסוי כל הענף ייקח שנים, אך בסופו של דבר יכניס סכום נכבד של תמלוגים שיתווסף למגזר של השמעת מוסיקה במקומות פומביים.

לידיעתכם – בגלל בעיות משפטיות אין לנו בינתיים כל אפשרות לגבות תמלוגים משימושים בביצועים הנעשים באמצעות רשת האינטרנט!  אנו עובדים על נושא זה בתקווה לקדם תיקוני חקיקה הנדרשים בכדי לאפשר גביית תמלוגים וחלוקתם בגין שימושים אלו.

אנו חוזרים ומביאים לתשומת לבכם, כי על פי תקנון עילם, תמלוגים בגין שנות עבר  ניתן לשלם אך ורק עבור השנה השוטפת ועבור עוד שנתיים לאחור (כלומר החל מתמלוגי שנת 2014), ובנוסף – בשל מגבלה המוטלת עלינו על פי הוראות שלטונות מס הכנסה שעל פיה כל סכום שנתקבל אצלנו ולא חולק תוך שנתיים ממועד קבלתו – ייחשב כהכנסה של עילם וינוכה ממנו מס הכנסה במקור בשיעור מלא!

לשירותכם עומד אתר האינטרנט החדש של עילם אותו תוכלו למצוא בכתובת: www.eilam.org.il    ואתם מוזמנים להשתמש בו. האתר מכיל מידע רב ושימושי ויש בו גם פרק מיוחד של FAQ וכמובן – אפשרות להיכנס לאזור אישי ובו כל הטפסים הנדרשים למקבלי תמלוגים וביניהם – ומודגש במיוחד –  טפסי הצהרות לגבי שידורים/הקלטות/צילומי טלוויזיה בהם השתתפתם . זכרו שרק על פי ההצהרות שתשלחו אלינו ON LINE  המהוות הצהרה בשבועה, תהיו זכאים לקבלת תמלוגים. כל מידע חיצוני אחר  (עטיפות תקליטים  וכיו"ב) – לא רלוונטי  מבחינת עילם!

לתשומת לבכם: יימשך גם השנה הנוהל בו התחלנו החל מחלוקת תמלוגי 2014 ואילך, על פיו תמלוגים עבור השמעת ביצוע של יצירות מוזמנות (מוסיקה יעודית שהוזמנה לשימוש בסדרות או תכניות רדיו וטלוויזיה המשודרות ברשתות השידור השונות)  מחושבים כיחידה אחת. אי לכך, במידה ובהקלטה השתתפו מספר מבצעים, סכום התמלוגים הרלוונטי לדקת שידור, המופיע בפירוט התמלוגים להלן, יחולק שווה בשווה בין המבצעים לפי מספרם. ( הסדר זה אינו חל על שידורי ערוץ 2 )  טופס זיהוי מוסיקאים ברשתות השידור בו נוספה טבלה מיוחדת לזיהוי של מוסיקה מוזמנת, זמין באתר החדש שלנו. הנכם נדרשים להשתמש אך ורק בטבלה זו כאשר מדובר בביצועי מוזיקה מוזמנת, כמתואר לעיל. אנו מבקשים שבמידה והשתתפו אתכם נגנים נוספים בהקלטה – תמלאו את שמותיהם במקום המיועד לכך בטופס! אנו מדגישים שבכל מקרה שהצהרת נגן לגבי הביצועים הללו תתברר כלא נכונה – יקוזזו מתמלוגיו העתידיים כל הסכומים ששולמו לו על פי הצהרה זו ואשר לא היו צריכים להשתלם לו מלכתחילה!

להלן פירוט התמלוגים ממקורות השידור והשימוש השונים:

רשות השידור


רדיו:  85 אגורות לדקת שידור לנגן

ערוץ ראשון:  2.00₪ לדקת שידור לנגן     

ערוץ 33:  1.25₪ לדקת שידור לנגן  

ערוץ בערבית:  2.00 ₪ לדקת שידור לנגן

לופים (שידורי לילה חוזרים)

ערוץ 1 (כולל ערוץ 33 ):  1.00 ₪  לדקת שידור לנגן  

גלי צה"ל:   0.30 ₪ לדקת שידור לנגן

טלוויזיה חינוכית

חינוכית 1:  1.20 ₪ לדקת שידור לנגן

חינוכית 2  (ערוץ 23):  1.20 ₪ לדקת שידור לנגן  

לופים:   0.60 ₪ לדקת שידור לנגן

ערוץ 2 : 3.60 ₪ לדקת שידור לנגן  

ערוץ 10:  2.40 ₪ לדקת שידור לנגן  

ערוץ 24 (ערוץ המוסיקה הישראלית): 12 אג' לדקת שידור לנגן

HOT + YES: בין 15 אג' ל- 1.20 ₪ לכל דקת שידור לנגן. עבור ערוצי  בייבי ב YES וערוץ "לולי" בHOT ישולמו 15 אג' לדקת שידור (התשלום מותאם לאופי ולכמות השידורים בכל ערוץ וערוץ מתוך עשרות ערוצי  HOTו YES). לצערנו, התשלום ששולם בשנים הקודמות עבור VOD לא יוכל להמשך, מאחר ואין כל אפשרות לשלם בגלל המספר העצום של השימושים והעובדה שהחברות לא מכירות בזכותנו לקבל תמלוגים משימוש זה. אנו מקווים שבעתיד נצליח לקבל הכרה חוקית בזכותנו לתשלום עבור השימושים ב VOD.

טלפוניה סלולרית:  שידורי קליפים, הורדות שירים, טרוטונים וכדומה – ישולם סך של 1.20 שקל עבור 60 דקות. עבור שירות מוסיקה בהמתנה ושירותים מוסיקליים אחרים, ישולמו  0.30 שקל עבור 60 דקות.                       

השמעות פומביות בבתי עסק מכל הסוגים: כאמור לעיל, תשולם לכל מקבל תמלוגים תחת סעיף חלוקה זה, תוספת בת 20% מסך כל הסכום המגיע לו, בגין הרפרטואר המושמע שלו בכל מקורות השידור בשנת 2016

אולמות וגני אירועים : יחולק סכום כולל של 700,000₪ על פי נתוני השמעה המתקבלים מאקו"ם.

תחנות רדיו איזוריות : יחולק סכום כולל של  300,000 ש"ח. מאחר ואין בידינו נתוני שידורים של תחנות אלו, יחולק הסכום על פי מפתח המבוסס על השיעור הממוצע של התמלוגים השנתיים שקיבל כ"א משידורי ביצועיו בתחנות הרדיו של רשות השידור וגל"צ בשנים 2015 – 2016.

פקטורים (מכפילים)  לחישוב לפי מקדם המהות לתמלוגי שנת 2016

אותות/פתיחים               0.15  

אות תוכנית/תחנה –                         0.25

מעברים מוסיקאליים               0.25  

מוסיקה בסרטים               1.00  

פרומו –                         0.50   

מוסיקה אינסטרומנטאלית-               1.00  

שירים               1.00  

קטע ג'אז               1.50  

מוסיקה אלקטרו-אקוסטית-               1.00  

מוסיקה קאמרית               2.00

מחזמר               1.50  

תזמורת סימפונית/קאמרית (מ-21 נגנים) – 3.00

יצירה דרמטית מוסיקלית עם תזמורת    –   3.00

חלוקת התמלוגים תתבצע, כאמור, בין התאריכים 7.11.2017 עד 31.12.2017 ותבוצע באמצעות העברות בנקאיות ישירות לחשבון הבנק האישי של הזכאים. הטיפול באלו שלא מסרו לנו טופסי בקשה לתשלום באמצעות העברה בנקאית יתבצע רק לאחר סיום הליך ההעברות הבנקאיות! אי לכך, כל מי שעדיין לא מילא טופס בקשה להעברה בנקאית, מתבקש להזדרז ולעשות כן   ON LINE באמצעות הטופס המתאים הנמצא באיזור האישי באתר החדש של עילם!

כן נזכיר לכל מי שעדיין לא עשה כן, להגיע למשרדנו בדחיפות בכדי לחתום על כתבי העברת זכויות המבצעים שלו לעילם, העברה שבלעדיה אין אנו מוסמכים לגבות עבורו(ה) תמלוגים משידורים. כן זכרו להמציא לנו אישור בר תוקף על ניכוי מס הכנסה במקור, המתייחס במפורש לשכר סופרים ואומנים!  לאלו שלגביהם לא יהיה בידינו האישור הנ"ל, ינוכה מס במקור בשיעור המקסימאלי ולאלו שלא חתמו על כתבי העברת הזכויות – לא נוכל כלל לשלם תמלוגים!  לידיעת כל מי שנזקק לאישור חד-פעמי ממס הכנסה, מספר תיק הניכויים של עילם: 930858808.

לתשומת לבכם: על פי הוראות מס הכנסה, עלינו לסיים את תשלום כל התמלוגים המגיעים לחברים עבור שנת 2016 לא יאוחר מיום 31.12.2017. אי לכך, אין אפשרות "לדחות" קבלת תמלוגים לעבר שנת 2018. מי שלא ישתף איתנו פעולה ולא יאפשר לנו לשלם לו במועד, נאלץ  לקראת תום שנת הכספים לבצע עבורו תשלום באופן חד צדדי בניכוי מס הכנסה  בשיעור המקסימאלי על פי החוק  או לפי הפטור שבידינו במידה והוא קיים.

בגלל החשיבות הקארדינאלית של העניין, אנו חוזרים ומדגישים:  רק ההצהרות שלכם בטופסי ההשתתפות בתקליטורים ובתכניות טלוויזיה הן שקובעות את זכאותכם לקבל תמלוגים! ( הרישום על גבי עטיפות תקליטורים אינו קובע לעניין זה אלא רק תומך). ללא ההצהרות לא יירשמו ביצועיכם במאגר הנתונים של עילם. רק הביצועים הרשומים במאגר – מזכים אתכם בתמלוגים. דעו והוזהרתם כי להצהרותיכם הנשלחות אלינו ON LINE יש תוקף משפטי של הצהרה בשבועה, אתם מקבלים כספים בהסתמך על הצהרות אלו וכל המוסר הצהרה כוזבת ומקבל על פיה תשלום, עושה מעשה מרמה פלילי ומסתכן בעונשים הקבועים בחוק!  אנו שומרים לעצמנו את הזכות לקזז מתוך תשלומים המגיעים בעתיד, כל סכום עודף ששולם למבצע על פי הצהרה שתתברר ככוזבת!

בברכה,

דן גוטפריד,  מנכ"ל                     יוסי מנחם, סמנכ"ל

גודל טקסט
ניגודיות