נוהל לחלוקת תמלוגים השנתית בעילם

נוהל לחלוקת תמלוגים השנתית בעילם כלליא. עילם מחלקת מדי שנה תמלוגים בגין השנה שקדמה לשנה בה מבוצעת חלוקת התמלוגים השנתית שלה, קרי השנה בשנת 2023 ישולמו תמלוגים שנגבו עבור שנת 2022 (להלן: "שנת החלוקה הקובעת הראשונה"). כן עילם מבצעת עדכון תמלוגים בגין שנתיים הקודמות לשנת...

הודעה בדבר חלוקת גמול קלטת ריקה בהתאם לפקודת זכויות יוצרים (להלן: "הפקודה")

הודעה בדבר חלוקת גמול קלטת ריקה בהתאם לפקודת זכויות יוצרים (להלן: "הפקודה")   עילם, עמותה ישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעים (ע"ר) (להלן: "עילם") מפרסמת בזאת הודעה באשר לחלוקת גמול קלטת ריקה עבור המוסיקאים המבצעים הישראליים. בהתאם לפקודה הקצה משרד התרבות סכום בסך...

נוהל חלוקת תמלוגי זהב 2023

נוהל חלוקת תמלוגי זהב בעילם - מעודכן לחלוקה לשנת 2023   בהתאם להחלטות של הוועד המנהל של עילם מבוצעת חלוקת תמלוגי זהב בכל שנה ושנה למוסיקאיות ומוסיקאים וותיקים הרשומים כמקבלי שירותים בעילם. תמלוגי הזהב משולמים בנוסף לחלוקת התמלוגים הרגילה המתבצעת ל קראת סוף השנה...

בקשה להצטרפות לחברות באסיפה הכללית של עילם

עילם מתחדשת ומתרחבת עבור המוסיקאיות והמוסיקאים בישראל   בהתאם להחלטת מוסדות עילם, האספה הכללית והוועד המנהל, אנו מתכבדים בזאת להודיע על הגשת מועמדות של מוסיקאיות ומוסיקאי עילם העומדים בנוהל הצטרפות כחבר/ת עמותת עילם (מצ"ב הנוהל להורדה יש ללחוץ על הקישור) להגיש...

נוהל לחלוקת תמלוגים השנתית בעילם

נוהל לחלוקת תמלוגים השנתית בעילם   כללי עילם מחלקת מדי שנה תמלוגים בגין השנה שקדמה לשנת החלוקה. במסגרת זו מחולקים תמלוגים 3 שנים אחורנית בהתאם לעדכונים. בנוסף לכך עילם רשאית לחלק סכומים נוספים (למשל רזרבות משנים קודמות, תמלוגים חדשים וכו') בהתאם להמלצת המנכ"ל...

חלוקת תמלוגים עבור שנת 2021

אגרת למקבלי תמלוגים בעילם – חלוקת תמלוגים עבור שנת 2021 ארגון עילם, הבית של המוסיקאים המבצעים בישראל, מתכבד בזאת לצאת לדרך עם חלוקת התמלוגים לשנת 2021- תהליך חלוקת התמלוגים עבור שנת 2021 יתבצע בין המועדים 17.11.2022- 30.12.2022. באגרת זו אנו מבקשים לעדכנכם בפרטי חלוקת...

נוהל חלוקת תמלוגי זהב

נוהל חלוקת תמלוגי זהב א. בהתאם להחלטות של הוועד המנהל של עילם מבוצעת חלוקת תמלוגי זהב בכל שנה ושנה למוסיקאים גמלאים הרשומי ם כמקבלי שירותי ם בעילם. תמלוגי הזהב מ שולמים בנוסף לחלוקת התמלוגים הרגילה המתבצעת ל קראת סוף השנה הקלנדרית. מועד תשלום תמלוגי הזהב יתבצע במועד...

איגרת למקבלי תמלוגים מעילם 2022

איגרת לזכאי תמלוגים בעילם- אב תשפ"ב/ אוגוסט 2022 מוסיקאיות ומוסיקאי עילם היקרים- אנו מתכבדים בזאת לפנות אליכם לקראת חלוקת התמלוגים לשנת 2021 והשלמות לשנים 2019-2020. החלוקה תתחיל ביום 15.11.2022 וצפויה להסתיים ביום 31.12.2022. אנו מבקשים לידע אתכם על פרטי חלוקת...

איגרת למקבלי תמלוגים מעילם

  איגרת למקבלי תמלוגים מעילם   חברות וחברים יקרים, בחלוקת התמלוגים הקרובה, המתייחסת לשנת הקורונה ולתקופת הסגרים ושיתוק העסקים, הייתה לנו ירידה דרמטית בהכנסות מגביית תמלוגים ואת התוצאה המצערת אנו רואים בחלוקת התמלוגים הנוכחית.  הירידה בהכנסות התרכזה בעיקר במגזר...

חוק "הקלטות הריקות": עילם עתרה לבג"ץ כנגד ממשלת ישראל

חוק ''הקלטות הריקות'': עילם עתרה לבג''ץ כנגד ממשלת ישראל   חברות וחברים יקרים, רצינו ליידע אתכם כי עילם עתרה לבג"צ בבקשה למתן צו על תנאי כנגד ממשלת ישראל בו תידרש לנמק מדוע לא יקיימו את חוק הקלטות הריקות, חוק שנחקק בישראל בשנת 1996 בכדי להסדיר פיצוי ליוצרים...