בקשה להצטרפות לחברות באסיפה הכללית של עילם

עילם מתחדשת ומתרחבת עבור המוסיקאיות והמוסיקאים בישראל   בהתאם להחלטת עילם, אנו מתכבדים בזאת להודיע על הרחבת מועד הגשה נוסף של הגשת מועמדות של מוסיקאיות ומוסיקאי עילם העומדים בנוהל הצטרפות כחבר/ת עמותת עילם (מצ"ב הנוהל להורדה יש ללחוץ על הקישור) להגיש מועמדות...

נוהל חלוקת מקדמות בעילם

נוהל חלוקת מקדמות בעילם   כדי לסייע למוסיקאים עילם נוהגת לחלק מקדמות למוסיקאים הרשומים כמקבלי שירותים בעילם. עילם תקצה תקציב שנתי לתשלום המקדמות שייקבע על ידי הוועד המנהל של עילם במועד הסמוך לתחילת חלוקה זו. במידה ותקציב זה ייגמר הוועד ישקול הקצאת תקציב נוספת...

נוהל עילם לחלוקת גמול קלטת ריקה

נוהל עילם לחלוקת גמול קלטת ריקה בהתאם להוראת פקודת זכות יוצרים, 1924 ולהוראת הממשלה לפצות לפיה הממשלה את בעלי זכויות היוצרים והמבצעים בגין אבדן הכנסות ופגיעה בזכויות הנגרמת בשל טביעה או שעתוק קלטות לשימוש פרטי וביתי בסך 5% מהמחיר לצרכן ללא מע"מ של סך הקלטות שנמכרו...

מידע על חלוקת התמלוגים השנתית של עילם לשנת 2024

אגרת מוסיקאי עילם- עדכון 1, ינואר 2024 מוסיקאיות ומוסיקאי עילם היקרים- עילם, הבית למוסיקאים מבצעים בישראל מתכבד בזאת לחלק לכם/ן את התמלוגים לשנת 2022. נוכח הסמיכות לחגי תשרי ומתקפת הפתע על ישראל נוצרו עיכובים בהעברה וקליטת המידע הנדרש בעילם לצורך חישוב התמלוגים...

נוהל לחלוקת תמלוגים השנתית בעילם

נוהל לחלוקת תמלוגים השנתית בעילם כלליא. עילם מחלקת מדי שנה תמלוגים בגין השנה שקדמה לשנה בה מבוצעת חלוקת התמלוגים השנתית שלה, קרי השנה בשנת 2023 ישולמו תמלוגים שנגבו עבור שנת 2022 (להלן: "שנת החלוקה הקובעת הראשונה"). כן עילם מבצעת עדכון תמלוגים בגין שנתיים הקודמות לשנת...

הודעה בדבר חלוקת גמול קלטת ריקה בהתאם לפקודת זכויות יוצרים (להלן: “הפקודה”)

הודעה בדבר חלוקת גמול קלטת ריקה בהתאם לפקודת זכויות יוצרים (להלן: "הפקודה")   עילם, עמותה ישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעים (ע"ר) (להלן: "עילם") מפרסמת בזאת הודעה באשר לחלוקת גמול קלטת ריקה עבור המוסיקאים המבצעים הישראליים. בהתאם לפקודה הקצה משרד התרבות סכום בסך...

נוהל חלוקת תמלוגי זהב 2023

נוהל חלוקת תמלוגי זהב בעילם - מעודכן לחלוקה לשנת 2023   בהתאם להחלטות של הוועד המנהל של עילם מבוצעת חלוקת תמלוגי זהב בכל שנה ושנה למוסיקאיות ומוסיקאים וותיקים הרשומים כמקבלי שירותים בעילם. תמלוגי הזהב משולמים בנוסף לחלוקת התמלוגים הרגילה המתבצעת ל קראת סוף השנה...

בקשה להצטרפות לחברות באסיפה הכללית של עילם

עילם מתחדשת ומתרחבת עבור המוסיקאיות והמוסיקאים בישראל   בהתאם להחלטת מוסדות עילם, האספה הכללית והוועד המנהל, אנו מתכבדים בזאת להודיע על הגשת מועמדות של מוסיקאיות ומוסיקאי עילם העומדים בנוהל הצטרפות כחבר/ת עמותת עילם (מצ"ב הנוהל להורדה יש ללחוץ על הקישור) להגיש...

נוהל לחלוקת תמלוגים השנתית בעילם

נוהל לחלוקת תמלוגים השנתית בעילם   כללי עילם מחלקת מדי שנה תמלוגים בגין השנה שקדמה לשנת החלוקה. במסגרת זו מחולקים תמלוגים 3 שנים אחורנית בהתאם לעדכונים. בנוסף לכך עילם רשאית לחלק סכומים נוספים (למשל רזרבות משנים קודמות, תמלוגים חדשים וכו') בהתאם להמלצת המנכ"ל...

חלוקת תמלוגים עבור שנת 2021

אגרת למקבלי תמלוגים בעילם – חלוקת תמלוגים עבור שנת 2021 ארגון עילם, הבית של המוסיקאים המבצעים בישראל, מתכבד בזאת לצאת לדרך עם חלוקת התמלוגים לשנת 2021- תהליך חלוקת התמלוגים עבור שנת 2021 יתבצע בין המועדים 17.11.2022- 30.12.2022. באגרת זו אנו מבקשים לעדכנכם בפרטי חלוקת...

Skip to content